1171/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om vissa grunder för aravalångivningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 21 december 1994 om vissa grunder för aravalångivningen (1289/1994) 3 §, sådan den lyder i beslut 740/1998, som följer:

3 §
Beloppen för maximilån för ombyggnad av hyresbostad

Då lån beviljas för ombyggnad av hyresbostad är maximibeloppen följande, beroende på när huset blivit färdigt eller på den tid som gått sedan en mer omfattande ombyggnad samt på låneandelen:

Maximilån (mk/v-m2)
Låneandel 50% 80 %
Antalet år
15 720 900
20 950 1 350
35 1 600 2 700

Maximibeloppen för de 16-19 och 21-34 åren bestäms så att 45 mk/v-m2 läggs till, om låneandelen av ombyggnadslånet är 50 procent, eller att 90 mk/v-m2 läggs till, om låneandelen är 80 procent. I huvudstadsregionen är beloppen för maximilånen 10 procent högre.

Om mindre än 20 år har förflutit sedan byggnaden blivit färdig eller efter en mer omfattande ombyggnad, kan ombyggnadslån enbart beviljas under förutsättning att ombyggnaden behövs för att avhjälpa en sanitär olägenhet, eller att den är nödvändig för att hindra att skadan sprids.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan det träder i kraft.

Vid justering av lånebeloppet följs de långivningsgrunder som tillämpades då lånet beviljades.

Då ombyggnadslån för hyresbostad beviljas för ett projekt för vilket lånemedel reserverats innan denna förordning träder i kraft följs de långivningsgrunder som tillämpas då denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringssekreterare
Riitta Kimari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.