1138/2000

Given i Helsingfors den 14 december 2000

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 13 § samt 13 a―13 c § förordningen den 27 november 1992 om rättsskyddscentralen för Hälsovården 1121/1992), dessa lagrum sådana de lyder i förordning 950/1995.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 14 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringsråd
Marja-Liisa Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.