1133/2000

Given i Helsingfors den 14 december 2000

Statsrådets förordning om upphävande av 32 § 3 mom. förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 32 § 3 mom. förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994), sådant det lyder i förordning 160/2000.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 14 december 2000

Kulturminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.