1132/2000

Given i Helsingfors den 14 december 2000

Statsrådets förordning om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 56 § lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) samt 7 och 8 § lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/1972):

1 §
Den högsta räntan för studielån

Den högsta räntan för studielån är 4,96 procent.

2 §
Räntestöd som staten betalar samt låntagarens ränteandel

Beloppet av det räntestöd som staten betalar till kreditinrättningarna för studielån med räntestöd är 1,86 procent.

Låntagarens ränteandel är 3,1 procent.

3 §
Förvaltningsersättning som staten betalar

Den förvaltningsersättning som avses i 8 § lagen om studiestöd (28/1972) ingår i den maximiränta som avses i 1 §.

4 §
Grund för årlig justering

Den maximiränta som avses i 1 § justeras årligen från den 1 januari med det antal procentenheter med vilket den genomsnittliga räntan för bankernas inlåning i euro från allmänheten för den tolvmånadersperiod som har utgått vid utgången av september har förändrats jämfört med motsvarande genomsnittliga ränta för den tolvmånadersperiod som har utgått vid utgången av september föregående år.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 8 december 1999 om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp (1169/1999).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2000

Kulturminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.