1126/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av 3 § lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotterilagen av den 1 september 1965 (491/1965) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 146/1995, som följer:

3 §

För anskaffning av medel för främjande av hästuppfödning och stödande av hästsporten i Finland kan centralorganisationen för travsport och hästförädling i Finland eller ett aktiebolag som helt ägs av denna ges tillstånd att anordna totospel i samband med hästtävlingar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 182/2000
FvUB 18/2000
RSv 179/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.