1113/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsynen över iakttagandet av rådets förordning om regler för bredbara fetter

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2, 3 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt efter att ha kommit överens om saken med handels- och industriministeriet, inrikesministeriet och Finlands Kommunförbund rf beslutat följande:

1 §

Livsmedelsverket leder tillsynen över att rådets förordning om regler för bredbara fetter (EG) nr 2991/94 iakttas.

2 §

Länsstyrelsen leder övervakningen av rådets förordning (EG) nr 2991/94 i länen och kommunen sköter övervakningen inom sitt område.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 15 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Juha Ylä-Autio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.