1096/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av 27 § företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 27 § 2 mom. som följer:

27 §
Avförande av företagsinteckning ur registret

Registermyndigheten kan avföra företagsinteckning ur registret, såvida anteckningarna om den näringsidkare, i vars egendom företagsinteckningen har fastställts, avförs ur handelsregistret på det sätt som avses i 24 § handelsregisterlagen (129/1979). En företagsinteckning som har fastställts i ett aktiebolags egendom kan avföras sedan tio år förflutit från det bolaget har avregistrerats enligt 13 kap. 5 b § lagen om aktiebolag. Innan inteckningen av nämnd orsak avförs ur registret skall registermyndigheten bereda kända inteckningshavare tillfälle att bli hörda.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 69/2000
EkUB 18/2000
RSv 113/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.