1095/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av 1 § lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon (109/1995) ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Konkursombudsmannen kan av särskilda skäl besluta att staten påtar sig ansvaret för ett aktiebolags likvidationskostnader. Konkursombudsmannen kan härvid bestämma att likvidatorn på det sätt som konkursombudsmannen närmare föreskriver skall göra en sådan utredning om bolagets verksamhet som motsvarar utredningen enligt 50 b § 1 mom. konkursstadgan (31/1868).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 69/2000
EkUB 18/2000
RSv 113/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.