1084/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av 57 § lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 57 §, sådant detta lagrum lyder i lag 318/1994, som följer:

57 §

Ovan i 55 och 56 § avses med en del av en gårdsbruksenhet eller ett annat företag även minst en tiondel av de aktier eller andelar som berättigar till innehav av en gårdsbruksenhet eller ett företag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Lagen tillämpas på de fall där skattskyldigheten uppkommer efter lagens ikraftträdande.

RP 104/2000
FiUB 37/2000
RSv 193/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.