1081/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen

I englighet med republikens presidents beslut, fattat pä föredragning av utrikeshandelsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 28 november 2000 mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering ingångna överenskommelsen om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen, vilken republikens president godkänt den 1 december 2000 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 7 december 2000, träder för Finlands del internationellt i kraft den 20 december 2000 såsom därom överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2000.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 66/2000)

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.