1064/2000

Given i Helsingfors den 7 december 2000

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras 2 § 2 mom. 4 och 5 punkten i undervisningsministeriets beslut av den 22 december 1999 om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade (1298/1999) som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Biblioteket för synskadade tar ut fast avgift för följande prestationer:


4) överföring till punktskrift och utskrift av studentexamensprov, inträdesprov och andra provtexter 6 mark per sida punktskrift, samt

5) överföring till punktskrift och utskrift av andra läromedel: duplicerat material som delas ut på lektionerna 6 mark per sida punktskrift, lösa reliefsidor 10―20 mark per sida och reliefmaterial 260 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 7 december 2000

Kulturminister
Suvi Lindén

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.