1058/2000

Given i Helsingfors den 12 december 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 14 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 14 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 31 mars 2000 om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (333/2000) som följer:

14 §
Behörig myndighet

Den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde en lägenhets driftscentrum är beläget köper, säljer, överför, sammanslår, sänker och återtar referenskvantiteterna. När en ansökan om sammanslagning eller överföring av referenskvantiteter med stöd av 5, 6 eller 12 § gäller en produktionsperiod som redan inletts skall ansökan tillställas arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den februari månad som föregår produktionsperiodens utgång.


Denna förordning träder i kraft den 20 december 2000.

Helsingfors den 12 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.