1049/2000

Given i Helsingfors den 4 december 2000

Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 a § 3 mom. upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961), sådant det lyder i lag 1254/1994:

1 §

Storleken på den avgift som enligt 26 a § upphovsrättslagen skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband är år 2001

1) för ljudband 3 penni per varje påbörjad minut;

2) för bildband 4,5 penni per varje påbörjad minut;

3) för inspelbara audio-cd-skivor (cd-r audio och cd-rw audio) 3 penni för varje påbörjad minut,

4) för cd-skivor som är inspelbara med hjälp av dator (cd-r och cd-rw) 1 penni för varje påbörjad minut; och

5) för MP3-inspelningsmedier 3 penni för varje påbörjad minut räknat enligt mediets genomsnittliga inspelningslängd.

2 §

Ovanstående 5 punkten tillämpas enligt följande:

1) för inspelningsmedier med fast minne uppbärs högst 150 mark;

2) för inspelningsmedier med löstagbart minne uppbärs avgift enligt 1) punkten för de minnesenheter som levereras med mediet; och

3) för inspelningsmedier som har även andra egenskaper än MP3-inspelningsmedium och som inte är avsedda att användas enbart eller huvudsakligen för hemkopiering av musik uppbärs ingen avgift.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till den 31 december 2001.

4 §

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut av den 16 december 1999 om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier (1205/1999) samt de tillämpningsbeslut som fattats på basis av det.

Helsingfors den 4 december 2000

Kulturminister
Suvi Lindén

Regeringssekreterare
Jorma Waldén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.