1041/2000

Given i Helsingfors den 28 november 2000

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets beslut av den 22 december 1998 om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter (1097/1998) 2 § som följer:

2 §
Avgifter för stöduppgifter i anslutning till specialundervisningen i den grundläggande utbildningen

Om undervisningsministeriet har givit en statlig läroanstalt i uppgift att sörja för de stöduppgifter i anslutning till specialundervisningen som avses i 39 § lagen om grundläggande utbildning, tar läroanstalten för sina tjänster enligt dessa uppgifter av andra utbildningsanordnare ut en avgift som är 50 procent av den avgift enligt självkostnadsvärdet som tas ut för en offentligrättslig prestation enligt 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 november 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.