1039/2000

Utfärdat i Helsingfors den 7 december 2000

Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om bostadsbidrag den 4 juni 1975 (408/1975):

1 §

I detta beslut har kommunerna delats i följande grupper:

I kommungruppen: Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda

II kommungruppen: Björneborg, Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kervo, Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, Nurmijärvi, Reso, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Tammerfors, Tavastehus, Träskända, Tusby, Uleåborg, Vasa, Vichtis, Villmanstrand och Åbo

III kommungruppen: Övriga kommuner.

2 §

Då bostadsbidragets storlek bestämms beaktas markbeloppen för bassjälvriskandelarna av boendeutgifterna med beaktande av bostades läge, antalet personer och det sammanlagda beloppet av de fasta månadsinkomsterna för dem som hör till hushållet som följer:


8 §

Denna forordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras från och med nämnda dag eller därefter.

Helsingfors den 7 december 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Specialforskare
Keijo Tanner

Statsrådets förordning Nr 1039

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.