1038/2000

Given i Helsingfors den 7 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 24 november 1989 om skyddat belopp vid utmätning av lön (1031/1989) 1 och 2 §, sådana de lyder i förordning 1034/1993, som följer:

1 §

Vid utmätning av lön anses gäldenären fram till nästa löneutbetalning behöva till underhåll för sig själv och sin make samt egna och makens barn och adoptivbarn, om dessa försörjs av gäldenären, för egen del 107 mark och för varje ovan avsedd anhörig 39 mark om dagen (skyddat belopp).

2 §

På grund av en sådan förändring av levnadskostnaderna som har skett efter den 1 november 2000 skall de skyddade belopp som nämns i 1 § ändras i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex (oktober 1951 = 100).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 7 december 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.