1024/2000

Given i Helsingfors den 1 december 2000

Lag om ändring av 2 § lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 juli 1986 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) 2 § 3 mom.,

sådant det lyder i lag 1273/1987, som följer:

2 §
Offentlig tjänst och befattning

Denna lag gäller inte sådana tjänster i fråga om vilka lagen om utnämning av domare (205/2000) tillämpas på behörighetsvillkoren och grunderna för utnämning och inte heller militära tjänster.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2000.

RP 98/2000
KuUB 6/2000
RSv 116/2000

Helsingfors den 1 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.