1016/2000

Utfärdat i Helsingfors den 27 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om den behörighet inom livsmedelshygien som krävs vid kommunernas övervakning och inspektion enligt hygienlagen 19/VLA/2000 22.11.2000 1.1.2001
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om främmande ämnen i animaliska livsmedel*) 20/VLA/2000 22.11.2000 1.1.2001

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

*) Kommissionens direktiv 2000/24/EG (32000L0024); EGT nr L 107, 4.5.2000, s. 28

Helsingfors den 27 november 2000

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.