1011/2000

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om en sortlista för växtsorter 1) 115/00 24.11.2000 1.12.2000
JSMf om utsädesblandningar 2) 116/00 24.11.2000 1.12.2000
JSMf om handel med utsäde av lantsorter av stråsäd samt vall- och foderväxter 3) 117/00 24.11.2000 1.12.2000
JSMf om utförande av odlingsgranskningar 4) 118/00 24.11.2000 1.12.2000
JSMf om tillsyn över handel med utsäde 119/00 24.11.2000 1.12.2000

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

1) rådets direktiv 70/457/EEG (31970L0457), EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 1, rådets direktiv 70/458/EEG (31970L0458); EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7, rådets direktiv 98/95/EG (31998L0095); EGT nr L 25, 1.2. 1999, s. 1
2) rådets direktiv 66/401/EEG (31966L0401); nr L 125, 11.7.1966, s. 2298, rådets direktiv 66/402/EEG (31966L0401); nr L 125, 11.7.1966, s. 2309, rådets direktiv 98/95/EG (31998L0095); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 1, rådets direktiv 98/96/EG (31998L0096); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 27
3) rådets direktiv 66/401/EEG (31966L0401); nr L 125, 11.7.1966, s. 2298, rådets direktiv 66/402/EEG (31966L0401); nr L 125, 11.7.1966, s. 2309, rådets direktiv 98/95/EG (31998L0095); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 1
4) rådets direktiv 98/96/EG (31998L0096); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 27

Helsingfors den 24 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Juha Mantila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.