1010/2000

Utfärdat i Helsingfors den 24 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om handel med utsäde av stråsäd 1) 109/00 24.11.2000 1.12.2000
JSMf om handel med utsäde av vall- och foderväxter 2) 110/00 24.11.2000 1.12.2000
JSMf om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter 3) 111/00 24.11.2000 1.12.2000
JSMf om handel med utsädespotatis 4) 112/00 24.11.2000 1.12.2000
JSMf om handel med utsäde av köksväxter 5) 113/00 24.11.2000 1.12.2000
JSMf om handel med betutsäde 6) 114/00 24.11.2000 1.12.2000

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

1) rådets direktiv 66/402/EEG (31966L0402); EGT nr L 125, 11.7.1966, s. 2309
rådets direktiv 98/95/EG (31998L0095); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 1
rådets direktiv 98/96/EG (31998L0096); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 27
kommissionens direktiv 99/8/EG (31999L0008); EGT nr L 50, 26.2.1999, s. 26
kommissionens direktiv 99/54/EG (31999L0054); EGT nr L 142, 5.6.1999, s. 30
kommissionens beslut 80/755/EEG (31980D0755); EGT nr L 207, 9.8.1980, s. 37
kommissionens beslut 94/650/EG (31994D0650); EGT nr L 252, 28.9.1994, s. 16
2) rådets direktiv 66/401/EEG (31966L0401);nr L 125, 11.7.1966, s. 2298
rådets direktiv 98/95/EG (31998L0095); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 1
rådets direktiv 98/96/EG (31998L0096); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 27
3) rådets direktiv 69/208/EEG (31969L0208); EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3
rådets direktiv 98/95/EG (31998L0095); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 1
rådets direktiv 98/96/EG (31998L0096); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 27
kommissionens beslut 95/232/EG (31995D0232); EGT nr L 154, 5.7.1995, s. 22
4) rådets direktiv 66/403/EEG (31966L0403); EGT nr L 125, 11.7.1966, s. 2320
kommissionens direktiv 93/17/EEG (31993L0017); EGT nr L 106, 30.4.1993, s. 7
rådets direktiv 98/95/EG (31998L0095); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 1
5) rådets direktiv 70/458/EEG (31970L0458); EGT nr L 225, 12.10.1970, s. 7
rådets direktiv 98/95/EG (31998L0095); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 1
rådets direktiv 98/96/EG (31998L0096); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 27
6) rådets direktiv 66/400/EEG (31966L0400);nr L 125, 11.7.1966, s. 2290
rådets direktiv 98/95/EG (31998L0095); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 1
rådets direktiv 98/96/EG (31998L0096); EGT nr L 25, 1.2.1999, s. 27

Helsingfors den 24 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Juha Mantila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.