977/2000

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 2000

Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning

Läkemedelsverket har med stöd av 83 § läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/87) beslutat fastställa följande läkemedelsförteckning:

1 §

Som läkemedel kan de ämnen betraktas som uppräknats i bilaga 1 och de droger som uppräknats i bilaga 2 till detta beslut.

Som läkemedel kan även betraktas:

1) övriga ämnen och droger som i medicinskt hänseende är jämförbara med ämnena i bilaga 1 och drogerna i bilaga 2 och vilka används i enlighet med i 3 § läkemedelslagen; och

2) vissa från sedvanliga läkemedel till sin form, sammansättning, sitt tillverkningssätt eller sin verkningsmekanism avvikande preparat eller ämnen, vilka i enlighet med vad som stadgats i 3 och 5 § läkemedelslagen används som läkemedel. Sådana är bland annat radioaktiva läkemedelsberedningar, allergenpreparat, och medicinska gaser; samt

3) vitamin- eller mineralämnespreparat, där den i dygnsdosen ingående mängden vitamin eller mineralämne överstiger den i bilaga 3 till detta beslut nämnda mängden, ävensom för barn avsedda vitamin- eller mineralämnespreparat.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001.

Samtidigt upphävs Läkemedelsverkets beslut av den 13 november 1997 om läkemedelsförteckning (1036/97).

Sådana preparat som salufördes då detta beslut trädde i kraft och som innehåller droger nämnda i bilaga 2 till detta beslut och bör betraktas som läkemedel får efter 30 juni 2002 inte längre saluföras utan erforderligt tillstånd av Läkemedelsverket.

Helsingfors den 27 oktober 2000

Överdirektör
Hannes Wahlroos

Överprovisor
Pirjo Ikonen

Bilagor 1, 2 och 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.