961/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av 7 § lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/1978) 7 §, sådan den lyder i lag 1290/1993, som följer:

7 §

På direktionens medlemmar och institutets funktionärer skall i fråga om deras verksamhet tillämpas de bestämmelser som gäller straffrättsligt tjänsteansvar.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 57/2000
LaUB 7/2000
RSv 101/2000

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.