946/2000

Given i Helsingfors den 16 november 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 21 september 2000 om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden (808/2000) 4 § 1 mom. och 34 § 1 mom. som följer:

4 §
Stödbeslut gällande stöd i anslutning till lån

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar i samband med beviljande av stöd om det statliga stödets belopp, lånetiden och övriga lånevillkor. Det stöd som hänför sig till det statliga lånet beviljas under förutsättning, att som säkerhet för lånet får användas personlig borgen enbart, då varje borgenärs ansvar för lånet utgör högst 6 000 euro.


34 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 september 2000. Förordningens 7–16, 18, 19, 22―27 § samt 34 § 2 och 3 mom. träder dock i kraft den 20 november 2000. Dessutom träder 17 § förordningen i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 20 november 2000.

Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts den 3 april 2000 eller därefter.

Helsingfors den 16 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.