934/2000

Utfärdat i Helsingfors den 9 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöstödets specialstöd för jordbruket och fördelning av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2000

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om utbetalning av miljöstödets specialstöd för jordbruket och fördelning av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2000 107/00 9.11.2000 15.11.2000

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Helsingfors den 9 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Mika Survonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.