933/2000

Given i Helsingfors den 9 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationellt tilläggsstöd för maltkorn 1999

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994):

1 §
Beloppet av tilläggsstöd inom det nationella stödet för växtodling

I tilläggsstöd för maltkorn för 1999 enligt 8 § 3 mom. statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 1999 (942/1998), sådant detta moment lyder i beslut 218/1999, betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenter i regionerna A och B samt i regionerna C1-C2 norr och skärgården 275 mk/ha.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.