918/2000

Given i Helsingfors den 1 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beloppet för nationellt stöd till potatisodlare

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut stadgas på basen av lagen om nationellt stöd till jordbruk och trädgårdsproduktion (1059/1994) 3 § 2 mom., given den 30 november 1994:

1 §

De arealenhetsbaserade stöd som avses i 5 § av statsrådets beslut (152/2000) om nationellt stöd till potatisproduktion för år 2000 betalas enligt följande:

i fråga om odlare som ingått ett skriftligt odlingskontrakt om marknadsföring av produktionen 2 300 mk/ha
i fråga om andra stödberättigade potatisodlare 1 600 mk/ha
2 §

Denna förordning träder i kraft den 8 november 2000.

Helsingfors den 1 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksöverinspektör
Pertti Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.