908/2000

Given i Helsingfors den 1 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationellt stöd för vete 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994):

1 §
Beloppet av stöd inom det nationella stödet för växtodling

Till producenter inom jordbruket och trädgårdsodlingen betalas för 2000 stöd enligt 7 § statsrådets beslut om nationellt stöd för växtodling år 2000 (27/2000) för vete i regionerna A och B 485 mk/ha.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 november 2000.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.