899/2000

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,

ändras i republikens presidents förordning av den 3 mars 2000 om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet (262/2000) 4 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Övriga diplomatiska beskickningar

I samband med Finlands honorära konsulat har Finland ett konsularkontor som förestås av en utsänd tjänsteman i Sydney (Australien) och Vancouver (Kanada).

4 §
Konsulat

Finland har ett generalkonsulat som förestås av en utsänd tjänsteman på följande orter: Los Angeles och New York (Amerikas förenta stater), Hongkong och Shanghai (Kina), S:t Petersburg (Ryssland), Göteborg (Sverige) och Hamburg (Tyskland).

Finland har ett konsulat som förestås av en utsänd tjänsteman i Toronto (Kanada) och i Las Palmas (Spanien).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De tjänstemän som är placerade vid de honorära generalkonsulaten i Sydney, Toronto och Vancouver vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande tjänstgör i fortsättningen vid de representationer som inrättas i dessa städer genom denna förordning.

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.