890/2000

Given i Helsingfors den 27 oktober 2000

Lag om avrundning av betalningar i euro

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Betalningar i euro som erläggs i Finland avrundas som följer:

1) om det belopp som skall betalas slutar på en eller två cent, avrundas det till närmaste mindre centbelopp som är delbart med tio,

2) om det belopp som skall betalas slutar på tre eller fyra cent, avrundas det till närmaste större centbelopp som är delbart med fem,

3) om det belopp som skall betalas slutar på sex eller sju cent, avrundas det till närmaste mindre centbelopp som är delbart med fem,

4) om det belopp som skall betalas slutar på åtta eller nio cent, avrundas det till närmaste större centbelopp som är delbart med tio.

Betalningar på en och två cent avrundas inte.

En betalning kan avrundas på det sätt som anges i 1 mom. även då den debiteras skriftligen eller då den inte erläggs utan bokförs som skuld.

2 §

Centbelopp avrundas inte då parterna har kommit överens därom eller då betalningen sker som kontoöverföring mellan konton.

Om betalningen sker genom bank på annat sätt än som en i 1 mom. avsedd kontoöverföring, kan banken kräva att betalningens och betalningsverifikatets centbelopp avrundas. Erläggs härvid flera betalningar samtidigt avrundas de var för sig.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 120/2000
EkUB 21/2000
RSv 121/2000

Helsingfors den 27 oktober 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.