849/2000

Given i Helsingfors den 6 oktober 2000

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas till 4 kap. finansministeriets beslut av den 26 maj 1999 om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999) en ny 13 a § som följer:

13 a §
Bokslut och delårsrapport för emittenter av warranter

Vad som i 9 och 10 § bestäms om bokslut och delårsrapport för emittenter av masskuldebrev gäller i tillämpliga delar även bokslut och delårsrapport för emittenter av warranter.


Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2000.

Helsingfors den 6 oktober 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Jarkko Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.