848/2000

Given i Helsingfors den 6 oktober 2000

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om emissionsprospekt

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas till finansministeriets beslut av den 13 oktober 1994 om emissionsprospekt (905/1994) en ny 7 a § som följer:

7 a §
Emissionsprospekt om warranter

Vad som i detta beslut bestäms om emissionsprospekt för masskuldebrev och om emittenter av masskuldebrev gäller i tillämpliga delar även emissionsprospekt för warranter och emittenter av warranter. På emissionsprospekt för warranter tillämpas dessutom i tillämpliga delar vad som bestäms i 42 a § 1 mom. finansministeriets förordning om börsprospekt (846/2000). Ifall ansökan görs om att warranter skall upptas till annan offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen, tillämpas på emissionsprospekt för warranter dessutom i tillämpliga delar vad som bestäms i 42 a § 2 mom. finansministeriets förordning om börsprospekt.


Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2000.

Helsingfors den 6 oktober 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Jarkko Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.