847/2000

Given i Helsingfors den 6 oktober 2000

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om krav för upptagande av värdepapper på börslistan

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas till finansministeriets beslut av den 13 oktober 1994 om krav för upptagande av värdepapper på börslistan (906/1994) en ny 8 a § och en ny mellanrubrik före den som följer:

Specialbestämmelser om warranter
8 a §

Vad som i detta beslut bestäms om masskuldebrev och emittenter av masskuldebrev gäller med undantag av 8 § i tillämpliga delar även warranter och emittenter av warranter.


Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2000.

Helsingfors den 6 oktober 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Jarkko Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.