835/2000

Given i Helsingfors den 28 september 2000

Statsrådets förordning om genomsnittliga belopp för de priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 16 § och 24 § 2 mom. lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) samt 11 § 5 mom. lagen av samma dag om fritt bildningsarbete (632/1998):

1 §
Grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskolor

Vid bestämmande av de priser per enhet som avses i 17–20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) är det per studerande fastställda genomsnittliga beloppet

1) i grundläggande utbildning 24 838 mark,

2) i gymnasier 21 605 mark,

3) i yrkesutbildning 39 019 mark samt

4) i yrkeshögskolor 33 097 mark.

2 §
Grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut

Vid bestämmande av de priser per enhet för grundläggande konstundervisning som avses i 21 § 2 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga beloppet 269 mark.

Vid bestämmande av de priser per enhet för medborgarinstitut som avses i 11 § 5 mom. lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) är det per undervisningstimme fastställda genomsnittliga beloppet 334 mark.

3 §
Bibliotek

Vid bestämmande av de priser per enhet för bibliotek som avses i 24 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är det per kommuninvånare fastställda genomsnittliga beloppet för bibliotek 228 mark.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, eller om riksdagen godkänner statsbudgeten för 2001 senare än nämnda tidpunkt, vid den tidpunkt då statsbudgeten godkänns, om inte något annat följer av 2 mom. Förordningen tillämpas vid bestämmande av priserna per enhet för 2001.

Om den godkända statsbudgeten och de lagar som givits i samband med den avviker från budgetpropositionen för 2001 till de delar som avses i denna förordning, bestämmer statsrådet nya genomsnittliga belopp för priserna per enhet för 2001.

Helsingfors den 28 september 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Lagstiftningsråd
Arto Sulonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.