810/2000

Given i Helsingfors den 20 september 2000

Finansministeriets förordning om Aleksis Kivis och litteraturens jubileumsmynt

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/1993):

1 §

Med anledning av 50-års jubileet av Aleksis Kivi-dagen och 130-årsjubileet av verket Sju bröder präglas Aleksis Kivis och den finska litteraturens jubileumsmynt med valören 100 mark.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 35,0 ± 0,1 millimeter och dess vikt 22,00 ± 0,40 gram.

Högst fem procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer T och M.

5 §

Jubileumsmyntens präglar framgår av följande beskrivning och bilderna nedan.

På myntets teckensida finns till vänster texten ALEKSIS KIVI i bågform nerifrån upp. Mellan orden finns årtalet 2000 vågrätt. Till höger finns i reliefmönster en enfacebild av Aleksis Kivi som tittar åt vänster.

På myntets valörsida finns till vänster upptill och i mitten nedtill en stiliserad bokhylla i reliefmönster och till höger i reliefmönster texten SUOMI FINLAND i bågform uppifrån ner. Till vänster nedtill finns valörtecknet 100 mk vågrätt.

6 §

En del av jubileumsmynten med valören 100 mk kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntens präglar framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 2 oktober 2000.

Helsingfors den 20 september 2000

Finansminister
Sauli Niinistö

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.