807/2000

Given i Helsingfors den 21 september 2000

Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2000/2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, ändras i förordningen den 17 maj 2000 om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2000/2001 (429/2000) 3 § som följer:

3 §
Ansökan om och utbetalning av stöd

De stöd som avses i denna förordning söks senast den 31 oktober 2000 hos landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen, som också beslutar om beviljandet av stöd.


Denna förordning träder i kraft den 26 september 2000.

Helsingfors den 21 september 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.