805/2000

Given i Helsingfors den 21 september 2000

Statsrådets förordning om temporär ändring av 20 § förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, fogas temporärt till 20 § förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) ett nytt 2 mom. som följer:

20 §
Betalningsdag för förskottsskatt

Den förskottsskatt som uppbärs i december 2001 skall betalas senast den 20 december 2001.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000 och är i kraft till den 31 december 2001.

Denna förordning tillämpas på sådan betalningsdag för förskottsskatt som bestäms efter att denna förordning trätt i kraft.

Helsingfors den 21 september 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Matti Halén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.