804/2000

Given i Helsingfors den 21 september 2000

Statsrådets förordning om ändring av 11 och 17 § förordningen om polisutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från inrikesministeriet,

ändras i förordningen den 19 december 1997 om polisutbildning (1272/1997) 11 § 1 och 2 mom. samt 17 § 2 mom. 2 punkten som följer:

11 §
Antagning av studerande

För avläggande av yrkeshögskoleexamen vid Polisyrkeshögskolan kan antas en person som har avlagt grundexamen för polis eller polisunderbefälsexamen samt arbetat som polisman i minst tre år och som enligt Polisyrkeshögskolans bedömning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för yrkeshögskolestudier samt beredskap att klara av polisbefälsuppgifterna.

Som studerande kan också antas en person som innehar en polisunderbefäls- eller polisbefälstjänst och som har avlagt högskoleexamen, om personen i fråga enligt Polisyrkeshögskolans bedömning har tillräckliga kunskaper och färdigheter för yrkeshögskolestudier samt beredskap att klara av polisbefälsuppgifterna.


17 §
Anmärkning, varning och avstängning

Föreståndaren för läroinrättningen kan ge en polisaspirant eller studerande en skriftlig varning eller avstänga honom eller henne från utbildningen, om han eller hon


2) inte längre uppfyller de krav som anges i 15 § 1 mom. 3 punkten, ellerDenna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

Helsingfors den 21 september 2000

Inrikesminister
Ville Itälä

Lagstiftningsråd
Janne Kerkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.