801/2000

Given i Helsingfors den 15 september 2000

Lag om ändring av 16 och 33 § lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 16 § 1 mom. 4 punkten och 33 § 3 mom.,

av dessa lagrum 33 § 3 mom. sådant det lyder i lag 518/1998, som följer:

16 §
Rörelse

Ett värdepappersföretag får, utöver att tillhandahålla investeringstjänster enligt 3 §, under de förutsättningar som anges i verksamhetstillståndet


4) verka som kontoförande institut eller som ett kontoförande instituts underinstitut, i enlighet med lagen om värdeandelssystemet (826/1991),


33 §
Ersättning ur andra fonder

Angående kontoförande instituts ansvar samt angående skyldigheten att enligt lagen om värdeandelssystemet göra inbetalningar till registreringsfonden gäller vad som särskilt bestäms om saken. Om ersättning kan betalas ur ersättningsfonden, den clearingfond som avses i värdepappersmarknadslagen och ur registreringsfonden, skall ersättningen enligt detta kapitel i första hand betalas ur ersättningsfonden.


Denna lag träder i kraft den 16 oktober 2000.

RP 28/2000
EkUB 15/2000
RSv 80/2000

Helsingfors den 15 september 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.