785/2000

Given i Helsingfors den 7 september 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av kap. 6.7 i cirkuläret om de nationella arealbaserade stöden och husdjursstöden 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bestämmelserna i kap. 6.7 i cirkuläret 35/00 om de nationella arealbaserade stöden och husdjursstöden 2000

BEMYNDIGANDE: 3 § 2 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

1 §
Hästar

Stöd kan betalas på basis av antalet hästar sökanden eller sökandens familjemedlemmar innehar i Finland 1.5.2000. Med familjemedlemmar avses en make enligt definitionen i 2 § statsrådets beslut 25/2000 och 26/2000 och sökandens minderåriga barn.

Om en häst är delägd, bör en fullmakt där de övriga ägarna ger sin tillåtelse till ansökan om stöd fogas till ansökningsblanketten nr 101B och anmälningsblanketten nr 101C. Eventuell alias eller täcknamn som ansluter sig till delägande (namn som anger del-/samfundsägande) skall nämnas i fullmakten.

2 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 13 september 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 september 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.