784/2000

Given i Helsingfors den 7 september 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för vissa investeringsstöd gällande växthusproduktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 §

Ansökningstiden för sådant investeringsstöd som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och som beviljas för nybyggnad och utvidgning av växthus och med hjälp av vilket gurk- eller tomatodling inleds eller produktionsarealen för gurka eller tomat utvidgas i ett redan verksamt företag går ut den 13 september 2000.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 13 september 2000.

Genom denna förordning upphävs punkt 1 i den första föreskriften i jord- och skogsbruksministeriets cirkulär nr 39/00 av den 29 februari 2000 om ansökan om strukturstöd gällande gårdsbruksföretag och övrig företagsverksamhet samt av stöd i anslutning till landsbygdsutvecklingsprojekt år 2000, till den del däri bestäms om investeringar som avses i 1 §.

Helsingfors den 7 september 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksöverinspektör
Kari Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.