759/2000

Given i Helsingfors den 25 augusti 2000

Lag om ändring av 6 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) 6 §, sådan den lyder i lag 662/1994, som följer:

6 §
Trafik som får idkas utan trafiktillstånd

Utan trafiktillstånd får

1) sjuktransporter utföras med en ambulans som innehas av staten, en kommun, en samkommun eller ett sjukhus,

2) persontransporter som hör till den kommunala social- och hälsovårdsservicen utföras:

a) med en personbil som innehas av en kommun eller en samkommun mot att en fastslagen klientavgift uppbärs hos dem som får transporttjänster, eller

b) med en personbil som innehas av en anställd hos en kommun eller en samkommun, om transporten väsentligt anknyter till den anställdes arbetsuppgifter och körersättningen uppgår till ett belopp som bestäms i arbets- eller tjänstekollektivavtal,

3) en vårdnadshavare transportera den som han eller hon har vårdnaden om till skolan, arbetet, en vårdanstalt eller motsvarande och tillbaka, om körersättningen uppgår till högst det belopp som bestäms i arbets- eller tjänstekollektivavtal,

4) en koncerns persontransporter utföras med motorfordon som den innehar.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2000.

RP 60/2000
TrUB 5/2000
RSv 91/2000

Helsingfors den 25 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.