758/2000

Given i Helsingfors den 18 augusti 2000

Lag om ändring av 17 § skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skjutvapenlagen av den 9 januari 1998 (1/1998) 17 § 10 punkten som följer:

17 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte


10) överföring till eller från Finland, införsel, utförsel, tillverkning, reparation, modifiering och innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som hör till en främmande stats väpnade styrkor, då verksamheten baserar sig på avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (FördrS 65/1997) eller på en annan internationell fredsbevarande uppgift eller om tillstånd för verksamheten har beviljats med stöd av territorialövervakningslagen (755/ 2000).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 38/2000
FsUB 3/2000
RSv 99/2000

Helsingfors den 18 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.