752/2000

Given i Helsingfors den 18 augusti 2000

Lag om ändring av 45 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 45 kap. 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1467/1995, som följer:

1 §

Bestämmelserna om krigsmän tillämpas även på dem som tjänstgör i militära uppgifter inom gränsbevakningsväsendet samt på dem som är i sådan tjänstgöring som avses i lagen om fredsbevarande verksamhet (514/1984) enligt vad som särskilt bestäms i lag.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2000.

RP 20/2000
UtUB 4/2000
RSv 86/2000

Helsingfors den 18 augusti 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.