725/2000

Given i Helsingfors den 3 augusti 2000

Statsrådets förordning om ändring av 54 och 67 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1979) 54 § 1 och 2 mom. samt 67 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 54 § 1 mom. i förordning 819/1995, 54 § 2 mom. i förordning 134/1998 och 67 § 1 mom. i förordning 836/1988, som följer:

54 §

Grundlönen per månad för en kyrkoherde är 10 899 mark, för en annan präst 9 317 mark samt för en diakon och en kantor 8 325 mark. Grundlönen per månad för en kyrkoherde är dock 11 222 mark, om det finns flera prästtjänster i församlingen. Om det i församlingen finns flera prästtjänster på heltid och en kantorstjänst på heltid, höjs grundlönen för kantorn med 3,13 procent. Kyrkostyrelsen kan på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen för en kyrkoherde till högst 11 222 mark, grundlönen för en annan präst till högst 9 970 mark samt grundlönen för en diakon och en kantor till högst 8 765 mark per månad för en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen. Om det i församlingen finns flera prästtjänster, kan grundlönen för kyrkoherden med stöd av nämnda examen höjas till högst 11 812 mark.

I en församling vars medlemsantal uppgår till högst 2 000 personer, höjs grundlönen för en kantor och en annan präst än kyrkoherden med 1,41 procent. I en församling vars medlemsantal överstiger 3 000 personer, höjs grundlönen för en kantor med 2,6 procent. Om församlingens medlemsantal överstiger 10 000 personer, höjs grundlönen för kyrkoherden med 2,64 procent, grundlönen för en annan präst med 7,19 procent, grundlönen för en diakon med 5,69 procent och grundlönen för en kantor med 8,29 procent.


67 §

En präst, diakon och kantor i församlings-tjänst har rätt att på grundval av tjänstgöring under kvalifikationsåret erhålla semester vid en tid som godkänts av kyrkostyrelsen enligt samma grunder som gäller för statstjänstemän. Rätt till två och en halv vardags semester för en full kvalifikationsmånad har likväl endast sådana medlemmar av prästerskapet och sådana kantorer, som omedelbart före utgången av mars under semesteråret har varit anställda hos församlingen i minst ett år eller som för det utgående semesterkvalifikationsåret har tolv hela kvalifikationsmånader. Kyrkostyrelsen kan av särskilda skäl berättiga en medlem av prästerskapet och en kantor att för semester räkna sig till godo också annan anställningstid än sådan som berättigar till semester för statstjänstemän, dock högst åtta månader.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000.

Löner enligt denna förordning betalas från och med den 1 februari 2000.

Helsingfors den 3 augusti 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Kanslichef
Vilho Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.