710/2000

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 3 augusti 2000

Statsrådets förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid kommunalvalet år 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 1 mom. 2 punkten och 47 § 2 mom. vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998):

1 §

Förhandsröstningsställen vid kommunalvalet år 2000 är de finska beskickningar som nämns i bilagan till denna förordning. Förhandsröstning vid beskickningarna anordnas under de tider som anges i bilagan.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2000 och är i kraft till och med den 25 oktober 2000.

Helsingfors den 3 augusti 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Jarmo Törneblom

Förteckning över de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid kommunalvalet år 2000.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.