698/2000

Given i Helsingfors den 13 juli 2000

Statsrådets förordning om ändring av 12 § 1 mom. förordningen om lantmäteriverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen den 30 december 1993 om lantmäteriverket (1631/1993) 12 § 1 mom. som följer:

12 §

Generaldirektören utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Helsingfors den 13 juli 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Martti Niemelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.