681/2000

Given i Helsingfors den 14 juli 2000

Lag om ändring av 2 b § lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 2 b §, sådan den lyder i lag 1046/1996, som följer:

2 b §

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter årligen för granskning av fondens förvaltning och räkenskaper två revisorer, av vilka den ena skall vara revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin och den andra en av Centralhandelskammaren godkänd revisor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 39/2000
FiUB 10/2000
RSv 93/2000

Helsingfors den 14 juli 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.