679/2000

Given i Helsingfors den 14 juli 2000

Lag om ändring av 5 § lagen om översändande av handlingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (74/1954) 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 437/1999, som följer:

5 §

Vad som i denna lag bestäms om statens förvaltningsmyndigheter tillämpas även på regeringen, högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen och, då ändring söks i försäkringsdom- stolens utslag, på högsta domstolen, samt på statens revisionsverk och på de kommunala förvaltningsmyndigheterna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 39/2000
FiUB 10/2000
RSv 93/2000

Helsingfors den 14 juli 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.