678/2000

Given i Helsingfors den 14 juli 2000

Lag om ändring av 25 § lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 25 § som följer:

25 §
Tillämpning av lagen på riksdagens ekonomi

Bestämmelserna i denna lag skall i tillämpliga delar också iakttas när det gäller riksdagens och statens revisionsverks ekonomi. Om överskridning av förslagsanslag i fråga om deras anslag beslutar dock riksda- gens kanslikommission, som också beviljar tillstånd som avses i 19 § 1 mom. och 20 §.

Närmare bestämmelser om riksdagens och statens revisionsverks ekonomi och bokföring meddelas i räkenskapsstadgan för riksdagen, om inte något annat bestäms genom lag för revisionsverkets del.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 39/2000
FiUB 10/2000
RSv 93/2000

Helsingfors den 14 juli 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.