667/2000

Given i Helsingfors den 6 juli 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förvaltningsdomstolarna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen den 26 mars 1999 om förvaltningsdomstolarna (438/1999) 5 § 3 mom., 6 § och 8 § 4 punkten samt

ändras 2 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 8 § 5 punkten som följer:

2 §

Förvaltningsrättssekreterarna utnämns av plenum. Plenum avgör även ärenden som gäller utnämning av en domare till ledamot av förvaltningsdomstolen för viss tid som överstiger två månader.


5 §

Tjänstledighet för kortare tid än ett år beviljas förvaltningsrättsdomare av överdomaren. Tjänstledighet för ett år eller för en längre tid beviljas av högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrättsdomare utnämnda för viss tid beviljas tjänstledighet i samma ordning som innehavare av motsvarande ordinarie tjänster som förvaltnings- rättsdomare.


8 §

När överdomaren leder förvaltningsdomstolens verksamhet skall han eller hon bland annat


5) ge utlåtande om förvaltningsrättsdomarnas tjänstledighetsansökningar och göra behövliga framställningar om utnämning av domare för viss tid i de fall då högsta förvaltningsdomstolen har beslutanderätt,Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2000.

Helsingfors den 6 juli 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.